Хрупкава златиста панировка
и вкусна коричка.

Златистата коричка върху пържените продукти играе ролята на защитно покривало, което запазва добрите качества на подготвеното месо, риба или зеленчуци.