СИНАПСИС ЕООД предоставя съответните сертификати за всички продукти предлагани от фирмата!